PREZYDIUM RADY RODZICÓW               

Przewodniczący : Marcin  Jakubas (tel. 600384290)

Zastępca przewodniczącego : Monika Król

Skarbnik : Anna Duda

Sekretarz :Tomasz Grysiak

Członek : Marta Grabiec

Członek : Piotr Markiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący :

Członek : Robert Białkowski

Nr konta Rady Rodziców - 38 1020 2892 0000 5102 0015 7735

 

DYŻURY DYREKCJI - DLA RODZICÓW I UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020:

  

 wicedyrektor Joanna Cibor  -  Technikum Budowlane Nr 1: poniedziałek 13:30-14.00, wtorek 8:15 - 8:45, piątek 14:30-15:00

 wicedyrektor Bożena Niedenthal   -  Branżowa Szkoła I stopnia: środa 11:00-11:30, czwartek 11:00 - 11:30, piątek 8:00-8:45

 kierownik szkolenia praktycznego Teresa Figiel: poniedziałek 10:25-11:30, środa 11:30 - 13:15, czwartek 8:30-9:30

 W innych terminach - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie się.

   

                                                                   -