MATURZYŚCI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE  http://www.oke.krakow.pl/inf/

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA  https://www.cke.gov.pl/

 

pilk icon

Informacja uzupełniająca szkolenie o organizacji egzaminu maturalnego - CZERWIEC 2020

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w ZSB Nr1 w roku 2020

Plan wejść do sal egzaminacyjnych dla maturzystów ZSB Nr1 w roku 2020

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dotycząca absolwentów (wejdź)

Deklaracje maturalne (wejdź)

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2019/2020 (wejdź)

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020 (wejdź)

Komunikat o przyborach (wejdź)

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiazujaca w roku szkolnym 2019/2020 (wejdź)

Portal telewizyjny OKE w Krakowie (wejdź)

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl

oraz na stronie https://www.cke.gov.pl/  (w zakładce Egzamin maturalny).