SAMORZĄD SZKOLNY

 

Przewodniczący: Sebastian Gastoł  IV Ba/d

Zastępca Przewodniczącego:  Daniel Nowak IV Ba/d

Sekretarz: Natalia Widurek  III Bi/k/o

Opiekun: mgr Renata Wiśniowska