REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1
                            W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
                          dla absolwentów szkół gimnazjalnych
         
                               (pobierz)
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1
                            W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
                          dla absolwentów szkół podstawowych
         
                               (pobierz)
 

 

W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego (na 19 czerwca 2019 r.) już w tym dniu można złożyć Komisji Rekrutacyjnej dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu, zdjęcia i inne dokumenty).

                    DYŻUR KOMISJI REKRUTACYJNEJ

19 czerwca 2019 r. / środa

11.00 – 15:00

21 czerwca 2019 r. / piątek

  8.00 – 15:00

24 czerwca 2019 r. / poniedziałek

  8.00 – 15:00

25 czerwca 2019 r. / wtorek

  8.00 – 15:00