TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacja z poziomu szkoły zasadniczej:

B.20. Montaż konstrukcji budowlanych 
albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

Kwalifikacje uzupełniające do poziomu technika:

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 

Krótki opis zawodu:

Absolwent kursów: może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311204

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

http://www.oke.krakow.pl/kwalifikacje_zawodowe/informatory/informator_Z097_311204_TB.pdf


 TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Kwalifikacje z poziomu szkoły zasadniczej:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych oraz
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja uzupełniająca do poziomu technika:

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 

Krótki opis zawodu:

Absolwent kursów: może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311209

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

http://www.oke.krakow.pl/kwalifikacje_zawodowe/informatory/informator_Z178_311209_TUS.pdf


TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA:

Kwalifikacja z poziomu szkoły zasadniczej:

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Kwalifikacja uzupełniająca do poziomu technika:

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 
 

Krótki opis zawodu:

Absolwent kursu:  wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, organizuje i wykonuje prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną, programuje oraz obsługuje obrabiarki i inne urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna.
 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311922

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informatory/informator_z166_311922_ttd.pdf