PRACOWNICZY FUNDUSZ SOCJALNY

1. Regulamin ZFŚS obowiązujący w ZSB Nr1 ( zobacz)

2. Wniosek - zapomoga socjalna - załącznik nr 1 (pobierz)

3. Wniosek - pomoc finansowa - załącznik nr 2 (pobierz)

4. Wniosek - dopłata do wypoczynku - załącznik nr 3 (pobierz)

5. Wniosek - wypoczynek dzieci pracowników - załącznik nr 4 (pobierz)